ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΞΗΡΗΣ ΩΡΙΜΑΣΗΣ

Η  ξηρή ωρίμαση αποτελεί το βασικό πυλώνα της παραγωγικής διαδικασίας μας.

Επιτυγχάνεται σε ειδικούς ψυκτικούς θαλάμους με ξηρό αέρα και σταδιακή ρύθμιση της θερμοκρασίας και της υγρασίας, προκειμένου οι ζυμώσεις που αναπτύσσονται στο κρέας να το θωρακίσουν εξωτερικά, διατηρώντας το ζουμερό στο εσωτερικό του.

Το κρέας αποκτά πλέον μια νέα γαστρονομική υπόσταση, με πλούσια αρώματα και τρυφερή υφή.

Είναι μία διαδικασία που απαιτεί χρόνο, καθώς η ωρίμαση μπορεί να διαρκέσει από 40 ημέρες ως και μήνες ανάλογα το κομμάτι κρέατος και το επιθυμητό αποτέλεσμα.