Η Angus Pastoral βρίσκεται στο Clermont του Queensland, στην Αυστραλία.

Είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ξεκίνησε 1960, από τα αδέρφια John και Clova Angus. Οι φάρμες τους έχει έκταση 162.000 εκτάρια.

Τα κρέατα Αngus Pastoral παράγονται από βοοειδή που είναι είτε ελευθέρας βοσκής, είτε τρέφονται με επιλεγμένες ζωοτροφές. Διαθέτει έξι πολύ επιτυχημένες ετικέτες (Signature Beef) που εξάγονται σε περισσότερες από 30 χώρες στον κόσμο.

Διαθέτει πιστοποίηση από το Σύστημα Επιθεώρησης Κρέατος Εξαγωγής Αυστραλίας (A.E.M.I.S).
Η Αngus Pastoral συμμορφώνεται με τον κανονισμό της Ε.Ε (481/2012) για την εισαγωγή βόειου κρέατος υψηλής ποιότητας στην Ευρώπη.